Åbningstider


Man-Ons:
09.00 til 15.00
 
Torsdag:
09.00 til 14.00
 
Fredag:
09.00 til 12.30
 

 

Hvem er vi!
Klik her

Se vores videoer:
Klik her

Se vores billeder:
Klik her

Se vores facebook side:
Klik her

STU – uddannelse

 

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Rohavegård er en del af NSV.

Hos NSV Beskæftigelses- og Aktivitetscenter tilbyder vi særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov.

Målgruppe:
Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke – selv med socialpædagogisk støtte – vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Lovgrundlag:
Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Unge med særlige behov har ret til 3 års ungdomsuddannelse, der skal sikre dem personlige, sociale og faglige kompetencer, som kan danne grundlag for et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Link: www.retsinformation.dk  –  LOV nr. 564 af 06/06/2007

Formål:

  • Personlig udvikling og mulighed for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet
  • At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
  • Udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- og/eller beskæftigelsessituationer
  • Øget livskvalitet og mere selvhjulpen i hverdagen

Økonomi:
Der er ingen egenbetaling på uddannelsen
Man får ikke løn under uddannelsen

Vi tilbyder flere forskellige STU uddannelser på Næstved Sociale Virksomhed.